აღწერა

ეკო-ინოვაცია ბიზნესს მიდგომაა, რომელიც ეხმარება კომპანიებს შეამცირონ დანახარჯები, გადაამუშაუნ მოხმარებული ნედლეული და მოახდინონ ნარჩენების მინიმალიზაცია, ასევე გაზარდონ წარმოება და/ან მიწოდებული სერვისების ხანგრძლივობა. „ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის“ (EU4Environment) პროგრამა ეხმარება პარტნიორი ქვეყნების მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს, ღირებულებითი ჯაჭვის მეთოდის გამოყენებით, შეაფასონ საკუთარი ეკო-ინოვაციური პოტენციალი, ასევე, განავითარონ მომავალზე ორიენტირებული სტატეგია, გააძლიერონ საკუთარი პოზიციები ბაზარზე და გახდნენ უფრო კონკურენტუნარიანები.

ღონისძიებები ხორციელდება გაერო-ს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEP) მიერ.

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

განოიწერეთ