აღწერა

„ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის“ ( EU4Environment) პროგრამა ხელს უწყობს ნარჩენების მართვის ყოვლისმომცველი, მდგრადი პოლიტიკის და პოლიტიკის ინსტრუმენტების ჩამოყალიბებას. ადგილობრივ ხელისუფლებებთან, მეწარმეთა ასოციაციებთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან კონსულტაციის გზით, ეს პროგრამა უზრუნველყოფს საკონსულტაციო სერვისების გაწევას ნარჩენების მართვის ერვოვნული სამოქმედო გეგმის ეფექტურობის და მწარმოებელთა კორპორატიული პასუხისმგებლობის გაზრდის მიზნით.

ღონისძიებები ხორციელდება გაერო-ს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEP) მიერ.

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

განოიწერეთ