აღწერა

შესაბამისობის უზრუნველყოფა გულისხმობს ქვეყნების მიერ გატარებული ღონისძიებების სისტემას, რომლის მიზანია გარემოსდაცვითი რეგულაციების დაცვა, მათი წახალისება, მონიტორინგი და აღსრულების უზრუნველყოფა. „ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის“ პროგრამა ეხმარება ბენეფიციარებს გააძლიერონ შესაბამისობის უზრუნველყოფის სისტემა, ინსტრუმენტები და მეთოდები. ეს პროექტი ბენეფიციარებს აგრეთვე ეხმარება უკვე არსებული შესაბამისობის სისტემის გაუმჯობესებაში, ქსელური მუშაობის და შესაძლებლობების გაზრის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებაში.

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

განოიწერეთ