Опис

Термін «Ресурсоефективне та чистіше виробництво» (RECP) стосується безперервного застосування до процесів, продуктів і послуг профілактичних екологічних стратегій задля підвищення ефективності, з якою для їхнього виробництва витрачаються матеріали, вода й енергія. Таким чином підвищується продуктивність і, отже, конкурентоспроможність. Результатом застосування цього підходу є скорочення обсягів забруднення та відходів, зменшення загроз і ризиків для людей і довкілля. Ціллю програми EU4Environment є виявлення, підготовка та інструктаж національних експертів з питань методів RECP, їхнього застосування, а також спеціалізованих тем, що стосуються ефективності ресурсів. Програма підвищить поінформованість населення й покращить розуміння малими й середніми підприємствами (МСП), державними установами та громадянським суспільством практики та переваг економіки замкнутого циклу на національному та регіональному рівнях. Отже, така практика спричиняє підвищення продуктивності використання ресурсів і екологічної ефективності, демонструючи переваги ресурсоефективного та чистішого промислового виробництва.

У наявних промислових парках і спеціальних економічних зонах впроваджуватиметься передова практика екопромислових парків (EIP). Програма прагне приборкувати можливості, які пропонуються промисловими парками та зонами, способом покращеного керування та створення спільних об’єктів. Способом обміну й керування відходами й ресурсами на рівні парку, а також способом застосування ширшого діапазону матеріальних ресурсів, інфраструктури й варіантів утилізації екопромислові парки роблять суттєвий внесок до економіки замкнутого циклу. У екопромислових парках місцевим галузям також пропонуються рішення з повторного використання матеріалів, продуктів і води, користь при цьому також виникає завдяки промисловому симбіозу. Цей підхід дає змогу країнам-партнерам сприяти більш екологічному зростанню своєї економіки, а також зберігати свій природний капітал і забезпечувати екологічний добробут своїх громадян.

Підхід ресурсоефективного та чистішого виробництва покликаний сприяти переходу до економіки замкнутого циклу, в якій запобігання утворенню відходів є першочерговим пріоритетом, а також здійснюється підготовка підприємств до повторного використання або підвищення цінності залишків способом запровадження залишків до ланцюгів створення доданої вартості виробництва продукції. У рамках цієї цілі здійснюється розробка реєстрових карт промислових відходів, як інструмента, який може допомагати збереженню вартості ресурсів і запобігати їхньому перетворенню на відходи. При розробці реєстрових карт промислових відходів здійснюється оцінка обсягу відходів, створеного промисловими підприємствами. Окрім цього, оцінюються відповідні послуги з керування відходами та виявляються можливості для впровадження принципів економіки замкнутого циклу, таких як заводська переробка, повернення в обіг, промисловий симбіоз та інші стратегії відновлення, призначені для створення замкнутих циклів ресурсів. У рамках цього результату складаються та надаються рекомендації щодо ділових можливостей і планів керування промисловими відходами.

Цю роботу здійснює Програма ООН з довкілля.

Інформаційний бюлетень

Залишайтеся в курсі подій завдяки нашим останнім новинам, звітам і аналізу способом передплати нашого щомісячного інформаційного бюлетеню.

Передплатити