At a glance

Progamme title: The “European Union for Environment” (EU4Environment) Action
Objective: To help the six partner countries preserve their natural capital and increase people’s environmental well-being, by supporting environment-related action, demonstrating and unlocking opportunities for greener growth, and setting mechanisms to better manage environmental risks and impacts.
Partner Countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine
Duration: 2019-2024
Budget: About EUR 20 million (EU contribution: EUR 19.5 million)
Implementing Partners: OECD, UNECE, UNEP, UNIDO, the World Bank
Overall direction: European Commission. EU4Environment is a part of EU Initiative.

Նպատակը և կառուցվածքը

«Եվրոպական միությունը հանուն շրջակա միջավայրի» («ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի») ծրագիրը կենտրոնացած է հետևյալ հինգ թեմատիկ ոլորտների/ առաջադրանքների վրա, որոնք անվանվում են` «Արդյունքներ».
  • «Կանաչ» որոշումների կայացում,
  • Շրջանաձև տնտեսություն և աճի նոր հնարավորություններ,
  • Հավասար բնապահպանական պայմաններ,
  • Էկոհամակարգային ծառայություններ և ապրելամիջոցներ,
  • Տարածաշրջանային մակարդակով` գիտելիքների փոխանակում և համագործակցություն:
Յուրաքանչյուր «Արդյունք» իր մեջ պարունակում է մի շարք արդյունքներ` ազգային և տարածաշրջանային գործողությունների հետ միասին, որոնք սահմանված են Ծրագրի հիմնական ուղղորդիչ փաստաթղթերում` աշխատանքային պլաններում և Ծրագրի նկարագրության մեջ:

Իրականացնող գործընկերներ

Արդյունք 1-ը և Արդյունք 2-ն իրականացնում են ՄԱԿ-ի երեք կազմակերպությունները (ՄԱԿ ԵՏՀ, ՄԱԿ ՇՄԾ, ՄԱԿ ԱԶԿ): Արդյունք 3-ը և Արդյունք 5-ն իրականացնում է ՏՀԶԿ-ն, իսկ Արդյունք 4-ը` Համաշխարհային բանկը: ՏՀԶԿ-ն նաև օժանդակում է գործընկերների միջև փոխհարաբերություններին, համակարգում է հասարակայնության հետ կապերի և Ծրագրի տեսանելիության ապահովման աշխատանքները:

Շահագրգիռ կողմեր

«ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագիրը գործում է տարածաշրջանային և ազգային մակարդակներում: Այն առաջին հերթին ուղղված է ԱլԳ երկրների պետական կառավարման մարմիններին, սակայն նաև սերտորեն համագործակցում է քաղաքացիական հասարակության, ակադեմիական ոլորտի և մասնավոր հատվածի հետ: Ծրագրի հիմնական գործընկերներն ու շահառուները ԱլԳ վեց երկրների շրջակա միջավայրի և էկոնոմիկայի նախարարություններն են: Ծրագրային աշխատանքներում ներգրավված են Կառավարության տարբեր օղակներ, այդ թվում` ֆինանսների և էներգետիկայի նախարարությունները, գնումների համար պատասխանատու մարմինները, ազգային վիճակագրական ծառայությունները և առնչվող այլ նախարարություններ:

Newsletter

Keep up to date with our latest news, reports and analysis by subscribing to our monthly newsletter.

Subscribe