Videos

EU4Environment – Asistență pentru statele Parteneriatului Estic în conservarea mediului

Fiind finanțată de Uniunea Europeană, Acțiunea nouă EU4Environment are scopul de a acorda asistență celor 6 țări ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației prin susținerea acțiunilor ecologic-orientate, demonstrarea și deschiderea oportunităților pentru creșterea verde, și stabilirea mecanismelor pentru un management mai bun al riscurilor și impactului asupra mediului.

Published on September 10, 2020 inVideos

Newsletter

Keep up to date with our latest news, reports and analysis by subscribing to our monthly newsletter.

Subscribe