At a glance

Progamme title: The “European Union for Environment” (EU4Environment) Action
Objective: To help the six partner countries preserve their natural capital and increase people’s environmental well-being, by supporting environment-related action, demonstrating and unlocking opportunities for greener growth, and setting mechanisms to better manage environmental risks and impacts.
Partner Countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine
Duration: 2019-2024
Budget: About EUR 20 million (EU contribution: EUR 19.5 million)
Implementing Partners: OECD, UNECE, UNEP, UNIDO, the World Bank
Overall direction: European Commission. EU4Environment is a part of EU Initiative.

Ціль і структура

Захід «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment) побудований навколо п’яти тематичних сфер/кластерів роботи, які називаються «Результатами».
  • Зеленіше ухвалення рішень;
  • Економіка замкнутого циклу та нові можливості зростання;
  • Забезпечення справедливих правил гри в сфері екології;
  • Екосистемні послуги та джерела доходів;
  • Регіональній обмін знаннями та координація.
Кожен Результат містить певну низку короткострокових результатів заходів, специфічних для тієї або іншої країни чи регіону. Кожен із цих короткострокових результатів зазначено в планах роботи та описі заходу, що є основними керівними документами заходу.

Партнери з імплементації

Для Результатів 1 і 2 організаціями-виконавцями є агентства ООН (ЄЕК ООН, Програма ООН з довкілля та Програма ООН з промислового розвитку). ОЕСР є організацією-виконавцем для Результатів 3 і 5, а Світовий банк – для Результату 4. ОЕСР також забезпечує сприяння взаємодії між партнерами та координацію заходів із обміну інформацією та заходів із оповіщення громадськості.

Зацікавлені особи

Програма EU4Environment працює як на регіональному, так і на національному рівнях. Програма, в основному, призначена для державних органів країн EaP, але також тісно співпрацює з громадянським суспільством, спільнотою науковців і приватним сектором. Основними національними партнерами Заходу є Міністерства охорони навколишнього середовища та Міністерства економіки шести країн EaP. У заходах беруть участь різні гілки уряду, включно з Міністерствами фінансів та енергетики, закупівельні установи, національні управління статистики та інші профільні міністерства.

Newsletter

Keep up to date with our latest news, reports and analysis by subscribing to our monthly newsletter.

Subscribe