На перший погляд

Назва програми: Action Захід «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment)
Ціль: Започаткована 2019 року, програма EU4Environment, яка фінансується Європейським союзом, допомагає шести країнам Східного партнерства (EaP): Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні зберегти свій природній капітал і підвищити екологічний добробут людей. Програма підтримує заходи, пов’язані з довкіллям, демонстрацію та відкриття можливостей для «зеленого» зростання, а також налагодження механізмів, які дозволять краще керувати екологічними ризиками та впливом на довкілля.
Країни-партнери: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна
Тривалість: 2019-2022
Бюджет: Близько 20 мільйонів євро (внесок ЄС: 19,5 мільйонів євро)
Партнери з імплементації: ОЕСР, ЄЕК ООН, Програма ООН з довкілля, Програма ООН з промислового розвитку, Світовий банк
Загальне керівництво: EU4Environment є частиною Ініціативи ЄС.

Контекст

Програму EU4Environment було започатковано в контексті важливого політичного імпульсу з нагоди 10-ї річниці створення Східного партнерства. При цьому був продемонстрований значний ступінь досягнення «Двадцяти ключових завдань на період до 2020 року», а також посилена підтримка Європейським союзом екологічних цілей після виборів до Європейського парламенту. Початок програми також був пов’язаний із формуванням динамічного політичного середовища в країнах EaP. Це включало важливі політичні та інституційні зміни у Вірменії, Грузії, Молдові та Україні, що були результатом реструктуризації уряду або парламентських виборів. Етап Мобілізації, аналізу та планування програми EU4Environment (січень-лютий 2019 р.) показав надзвичайну вчасність і доречність заходів, у яких існувала критична потреба.

Способом об’єднання зусиль дієвих осіб у сферах захисту довкілля та економіки ініціатива EU4Environment допомагає втіленню змін у політиці та законодавстві, перетворює планування та інвестиції на більш екологічні, стимулює сприйняття інноваційних технологій, запровадження нових бізнес-моделей і створення нових робочих місць «зеленої» економіки. Вона сприяє кращому екологічному управлінню, ефективнішому керуванню охоронюваними природними територіями та лісами, а також сталій торгівлі. Обсяг ініціативи було визначено в співпраці з усіма країнами-партнерами.

Заходи ґрунтуються на важливих досягненнях минулих програм співробітництва, таких як Екологізація економіки в країнах Східного партнерства ЄС (EaP GREEN), Правозастосування й управління в лісовому секторі (FLEG), а також Смарагдова мережа охоронюваних природних територій, які закінчилися 2017-18 року. Вони забезпечуватимуть взаємодію з іншими ініціативами, які фінансуються ЄС (EU4Climate, EU4Business, EU4Energy, SIGMA), координацію заходів із представництвами Європейського союзу та залучення до цієї діяльності громадянського суспільства.

Ціль і структура

Діяльність «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment) побудована навколо п’яти тематичних сфер/кластерів роботи, які називаються «Результатами».
  • Зелене ухвалення рішень;
  • Циркуляційна економіка  (або економіка замкнутого циклу) та нові можливості зростання;
  • Забезпечення справедливих правил гри в сфері екології;
  • Екосистемні послуги та джерела доходів;
  • Регіональній обмін знаннями та координація.
Кожен Результат містить певну низку короткострокових результатів заходів, специфічних для тієї або іншої країни чи регіону. Кожен із цих короткострокових результатів зазначено в планах роботи та описі заходу, що є основними керівними документами заходу.

Партнери з імплементації

Для Результатів 1 і 2 організаціями-виконавцями є агентства ООН (ЄЕК ООН, Програма ООН з довкілля та Програма ООН з промислового розвитку). ОЕСР є організацією-виконавцем для Результатів 3 і 5, а Світовий банк – для Результату 4. ОЕСР також забезпечує сприяння взаємодії між партнерами та координацію заходів із обміну інформацією та заходів із оповіщення громадськості.

Зацікавлені особи

Програма EU4Environment працює як на регіональному, так і на національному рівнях. Програма, в основному, призначена для державних органів країн Східного партнерства, але також тісно співпрацює з громадянським суспільством, спільнотою науковців і приватним сектором. Основними національними партнерами Заходу є Міністерства охорони навколишнього середовища та Міністерства економіки шести країн Східного партнерства. У заходах беруть участь різні гілки уряду, включно з Міністерствами фінансів та енергетики, закупівельні установи, національні управління статистики та інші профільні міністерства.

Інформаційний бюлетень

Залишайтеся в курсі подій завдяки нашим останнім новинам, звітам і аналізу підписавшись на наш щомісячний інформаційний бюлетень.

Підписатися