На перший погляд

Назва програми: Action Захід «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment)
Ціль: To help the six partner countries preserve their natural capital and increase people’s environmental well-being, by supporting environment-related action, demonstrating and unlocking opportunities for greener growth, and setting mechanisms to better manage environmental risks and impacts.
Країни-партнери: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна
Тривалість: 2019-2024
Бюджет: Близько 20 мільйонів євро (внесок ЄС: 19,5 мільйонів євро)
Партнери з імплементації: ОЕСР, ЄЕК ООН, Програма ООН з довкілля, Програма ООН з промислового розвитку, Світовий банк
Загальне керівництво: EU4Environment є частиною Ініціативи ЄС.

Контекст

Програму EU4Environment було започатковано в контексті важливого політичного імпульсу з нагоди 10-ї річниці створення Східного партнерства. При цьому був продемонстрований значний ступінь досягнення «Двадцяти ключових завдань на період до 2020 року», а також посилена підтримка Європейським союзом екологічних цілей після виборів до Європейського парламенту. Початок програми також був пов’язаний із формуванням динамічного політичного середовища в країнах EaP. Це включало важливі політичні та інституційні зміни у Вірменії, Грузії, Молдові та Україні, що були результатом реструктуризації уряду або парламентських виборів. Етап Мобілізації, аналізу та планування програми EU4Environment (січень-лютий 2019 р.) показав надзвичайну вчасність і доречність заходів, у яких існувала критична потреба.

Способом об’єднання зусиль дієвих осіб у сферах захисту довкілля та економіки ініціатива EU4Environment допомагає втіленню змін у політиці та законодавстві, перетворює планування та інвестиції на більш екологічні, стимулює сприйняття інноваційних технологій, запровадження нових бізнес-моделей і створення нових робочих місць «зеленої» економіки. Вона сприяє кращому екологічному управлінню, ефективнішому керуванню охоронюваними природними територіями та лісами, а також сталій торгівлі. Обсяг ініціативи було визначено в співпраці з усіма країнами-партнерами.

Заходи ґрунтуються на важливих досягненнях минулих програм співробітництва, таких як Екологізація економіки в країнах Східного партнерства ЄС (EaP GREEN), Правозастосування й управління в лісовому секторі (FLEG), а також Смарагдова мережа охоронюваних природних територій, які закінчилися 2017-18 року. Вони забезпечуватимуть взаємодію з іншими ініціативами, які фінансуються ЄС (EU4Climate, EU4Business, EU4Energy, SIGMA), координацію заходів із представництвами Європейського союзу та залучення до цієї діяльності громадянського суспільства.

Ціль і структура

Діяльність «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment) побудована навколо п’яти тематичних сфер/кластерів роботи, які називаються «Результатами».
  • Зелене ухвалення рішень;
  • Циркуляційна економіка  (або економіка замкнутого циклу) та нові можливості зростання;
  • Забезпечення справедливих правил гри в сфері екології;
  • Екосистемні послуги та джерела доходів;
  • Регіональній обмін знаннями та координація.
Кожен Результат містить певну низку короткострокових результатів заходів, специфічних для тієї або іншої країни чи регіону. Кожен із цих короткострокових результатів зазначено в планах роботи та описі заходу, що є основними керівними документами заходу.

Партнери з імплементації

Для Результатів 1 і 2 організаціями-виконавцями є агентства ООН (ЄЕК ООН, Програма ООН з довкілля та Програма ООН з промислового розвитку). ОЕСР є організацією-виконавцем для Результатів 3 і 5, а Світовий банк – для Результату 4. ОЕСР також забезпечує сприяння взаємодії між партнерами та координацію заходів із обміну інформацією та заходів із оповіщення громадськості.

Зацікавлені особи

Програма EU4Environment працює як на регіональному, так і на національному рівнях. Програма, в основному, призначена для державних органів країн Східного партнерства, але також тісно співпрацює з громадянським суспільством, спільнотою науковців і приватним сектором. Основними національними партнерами Заходу є Міністерства охорони навколишнього середовища та Міністерства економіки шести країн Східного партнерства. У заходах беруть участь різні гілки уряду, включно з Міністерствами фінансів та енергетики, закупівельні установи, національні управління статистики та інші профільні міністерства.

Інформаційний бюлетень

Keep up to date with our latest news, reports and analysis by subscribing to our monthly newsletter.

Підписатися