Опис

Уряди потребують допомогу з оцінки інвестиційних потреб окремих секторів «зеленої» економіки, а також інвестиційних потреб, пов’язаних із заходами з оперативного виправлення ситуації. Програма EU4Environment допомагає країнам-партнерам виявляти потреби в «зелених» інвестиціях і можливості для «зелених» інвестицій, а також джерела державного й приватного фінансування.

Програма EU4Environment започаткувала новий проект випуску «зелених» облігацій. «Зелені» облігації можна використовувати для мобілізації додаткових ресурсів, потрібних для переходу до низьковуглецевої та гнучкої економіки – так вони стануть важливим джерелом фінансування «зелених» інвестицій. «Зелені» та «кліматичні» облігації подібні до звичайних облігацій, але дохід за ними використовується виключно для «зелених» інвестицій: у чисті/відновлювані джерела енергії, енергетичну ефективність, зменшення рівня забруднення повітря, води та ґрунту, переробку відходів і керування ними, а також у чистий транспорт.

Програма EU4Environment, яку започатковано в рамках проекту «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства ЄС» (EaP GREEN), продовжуватиме надавати підтримку реформи субсидій. Її робота зосереджується на оновленні «Інвентаризації енергетичних субсидій в країнах Східного партнерства ЄС» і включенні цих країн до бази даних державної підтримки викопного палива Міжнародного агентства з енергетики країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку. Ця робота також передбачає подальший аналіз реформування вибраних великих схем субсидування викопного палива у вибраних країнах, а також екологічного, фінансового й соціального впливу цих реформ. Окрім цього, в рамках цієї роботи передбачається розробка методології звітування про податкові витрати, яка допоможе підвищити прозорість «прихованих» енергетичних субсидій.

Програма EU4Environment також працює над екологізацією державних витрат. Програма допомагає країнам ефективно використовувати державні ресурси задля досягнення національних екологічних і кліматичних цілей, при цьому остаточна мета полягає в поліпшенні добробуту громадян цих країн. Підтримка зосереджується на підвищенні спроможності державних органів розробляти програми «зелених» державних видатків і формувати витрати за ними в рамках середньострокового прогнозу витрат (MTEF). Такі програми покликані конкурувати за державну підтримку та мобілізувати кошти задля переходу більш екологічний і сталий шлях розвитку.

Державні видатки є суттєвою частиною заходів зі створення єдиних «правил гри» задля досягнення екологічних цілей. У цьому контексті програма EU4Environment надає підтримку Міністерству сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища Республіки Молдова стосовно перегляду та оптимізації поточної діяльності Національного екологічного фонду, а також сприяє зміцненню його керівництва.

Цю роботу здійснює Програма ООН з довкілля та ОЕСР.

Новини

Додатковий матеріал для читання

Інформаційний бюлетень

Залишайтеся в курсі подій завдяки нашим останнім новинам, звітам і аналізу підписавшись на наш щомісячний інформаційний бюлетень.

Підписатися