Опис

Термін «Ресурсоефективне та чистіше виробництво» (RECP) стосується безперервного застосування до процесів, продуктів і послуг профілактичних екологічних стратегій задля підвищення ефективності, з якою для їхнього виробництва витрачаються матеріали, вода й енергія. Таким чином підвищується продуктивність і, отже, конкурентоспроможність. Результатом застосування цього підходу є скорочення обсягів забруднення та відходів, зменшення загроз і ризиків для людей і довкілля. Ціллю програми EU4Environment є виявлення, підготовка та інструктаж національних експертів з питань методів RECP, їхнього застосування, а також спеціалізованих тем, що стосуються ефективності ресурсів.Програма підвищить поінформованість населення й покращить розуміння малими й середніми підприємствами (МСП), державними установами та громадянським суспільством практики та переваг  циркуляційної економіки на національному та регіональному рівнях. Отже, така практика спричиняє підвищення продуктивності використання ресурсів і екологічної ефективності, демонструючи переваги ресурсоефективного та чистого промислового виробництва.

У наявних промислових парках і спеціальних економічних зонах впроваджуватиметься передова практика екопромислових парків (EIP). Програма прагне використати можливості, які пропонуються промисловими парками та зонами, через  покращене управління та створення спільних об’єктів.

Обмінюючись відходами та ресурсами та керуючи ними на рівні парку, а також використовуючи ширший діапазон матеріальних ресурсів, інфраструктури й варіантів воринної переробки, екопромислові парки істотно сприяють розвитку  циркуляційної економіки. У екопромислових парках місцевим галузям також пропонуються рішення з повторного використання матеріалів, продуктів і води, користь при цьому також виникає завдяки промисловому симбіозу. Цей підхід дає змогу країнам-партнерам сприяти більш екологічному зростанню своєї економіки, а також зберігати свій природний капітал і забезпечувати екологічний добробут своїх громадян.

Підхід ресурсоефективного та чистого  виробництва покликаний сприяти переходу до  циркуляційної економіки, в якій запобігання утворенню відходів є першочерговим пріоритетом, а також здійснюється підготовка підприємств до повторного використання або підвищення цінності залишків способом запровадження залишків до ланцюгів створення доданої вартості виробництва продукції. У рамках цієї цілі здійснюється розробка реєстрових карт промислових відходів, як інструмента, який може допомагати збереженню вартості ресурсів і запобігати їхньому перетворенню на відходи. При розробці реєстрових карт промислових відходів здійснюється оцінка обсягу відходів, створеного промисловими підприємствами. Окрім цього, оцінюються відповідні послуги з керування відходами та виявляються можливості для впровадження принципів циркуляційної економіки, таких як заводська переробка, повернення в обіг, промисловий симбіоз та інші стратегії відновлення, призначені для створення замкнутих циклів ресурсів. У рамках цього результату складаються та надаються рекомендації щодо ділових можливостей і планів керування промисловими відходами.

Цю роботу здійснює Програма ООН з довкілля.

Новини

Додатковий матеріал для читання

Інформаційний бюлетень

Keep up to date with our latest news, reports and analysis by subscribing to our monthly newsletter.

Підписатися