Descriere

Eficientizarea resurselor și producerea mai pură (RECP) se referă la aplicarea continuă a strategiilor preventive de mediu în cadrul proceselor, produselor și serviciilor pentru a spori eficiența consumului lor de materiale, apă și energie, productivitatea și, prin urmare, competitivitatea acestora. Aplicarea RECP duce la reducerea volumului poluării și deșeurilor generate și reduce pericolele și riscurile pentru oameni și mediul înconjurător. EU4Environment își propune să identifice, să instruiască și să îndrume experții naționali în domeniul metodelor RECP, aplicațiilor și subiectelor specializate legate de eficiența resurselor. Va sensibiliza și va spori înțelegerea practicilor și a beneficiilor economiei circulare la nivel național și regional în rândul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor), entităților guvernamentale și societății civile. Prin urmare, aceste practici duc la îmbunătățirea productivității resurselor și a performanțelor de mediu prin demonstrarea modului de aplicare a metodelor RECP în industriile producătoare.

Cele mai bune practici în domeniul parcurilor ecologice industriale (PEI) vor fi promovate în parcurile industriale existente și în zonele economice speciale. Programul își propune să valorifice oportunitățile oferite de parcurile și zonele industriale prin gestionare îmbunătățită și dotări utilizate în comun. PEI contribuie substanțial la o economie circulară prin schimbul și gestionarea deșeurilor și a resurselor la nivel de parc și prin utilizarea unei game mai largi de surse materiale, de infrastructură și de opțiuni de reciclare. De asemenea, în cadrul PEI, industriile locale pot alege soluții de reutilizare a materialelor, produselor și apei, profitând în același timp de simbioza industrială. Această abordare permite țărilor partenere să avanseze pe calea unei creșteri economice mai ecologice și să-și păstreze capitalul natural și bunăstarea de mediu a cetățenilor lor.

Abordarea RECP are ca scop facilitarea tranziției industriei către o economie circulară, care promovează prevenirea generării de deșeuri ca prioritate primordială și pregătește întreprinderile să reutilizeze sau să valorifice reziduurile prin reintroducerea resturilor în lanțurile valorice ale produselor. Conform acestui obiectiv, cartografierea deșeurilor industriale este aplicată ca instrument care poate ajuta la menținerea valorii resurselor, prevenind transformarea lor în deșeuri. Prin cartografierea deșeurilor industriale se evaluează deșeurile generate de companii producătoare, se evaluează serviciile relevante de gestionare a deșeurilor și se identifică oportunitățile pentru a introduce practici de economie circulară, cum ar fi refabricarea, reciclarea, simbioza industrială și alte strategii de recuperare pentru a închide circuitele resurselor. În cadrul acestui rezultat, sunt elaborate și promovate recomandări privind oportunitățile antreprenoriale și planurile de gestionare a deșeurilor industriale.

Această activitate este realizată de ONUDI.

Rezultate și știri

Citiți în continuare

Buletin informativ

Abonați-vă la buletinul nostru informativ lunar pentru a fi la curent cu ultimele știri, rapoarte și materiale analitice.

Abonați-vă