Descriere

Dezvoltarea economiei verzi în Georgia este sprijinită activ de către guvern. Acesta a aprobat strategia de dezvoltare „Georgia 2020“ în 2014, în care promovarea creșterii verzi era inclusă ca unul dintre obiectivele sale principale. Guvernul georgian a elaborat și un document de politici privind creșterea verde în 2016. În 2014, Georgia și Uniunea Europeană au semnat un acord de asociere, care a intrat în vigoare în 2016. Acordul cuprinde obiective legate de dezvoltarea durabilă și de mediu. Acesta introduce, de asemenea, un regim comercial preferențial prin intermediul Zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător, la care Georgia a aderat pentru a-și realiza integrarea economică treptată pe piața internă a UE.

EU4Environment ajută Georgia să faciliteze dialoguri politice naționale privind economia verde, să continue reformarea legislației privind evaluarea strategică de mediu (ESM) și evaluarea impactului asupra mediului (EIM), să promoveze introducerea practicilor de eficientizare a resurselor și producere mai pură (RECP) în activitățile IMM-urilor, să ofere servicii de consultanță pentru a institui achiziții publice durabile (APD) și politici de etichetare ecologică, să dezvolte o strategie de gestionare a deșeurilor, să identifice sectoarele de mediu prioritare pentru reforma politicilor, să sprijine gestionarea cheltuielilor publice de mediu, să contribuie la inovarea ecologică, să consolideze capacitățile pentru crearea unor scheme de răspundere extinsă a producătorilor, să promoveze asigurarea conformității, să evalueze și să consolideze capacitatea administrativă a instituțiilor guvernamentale pentru o mai bună gestionare a mediului și să elaboreze indicatorii creșterii verzi (ICV).

Citiți în continuare

Vezi mai mult

Buletin informativ

Abonați-vă la buletinul nostru informativ lunar pentru a fi la curent cu ultimele știri, rapoarte și materiale analitice.

Abonați-vă