Descriere

Tranziția către economiile mai ecologice necesită alinierea interacțiunilor părților interesate și a mecanismelor de luare a deciziilor cu imperativele din domeniul mediului. Bazându-se pe realizările proiectului precedent EaP GREEN, finanțat de UE, programul EU4Environment organizează instruiri pe scară largă pentru angajații din sectorul public cu privire la elaborarea și analiza politicilor de mediu, sprijinind, în același timp, dialogul inter-ministerial privind aspectele economiei verzi, orientat spre rezultate.

Având la bază campanii anterioare ale programului EU OPEN și în cooperare cu Forumul societății civile al Parteneriatului Estic, proiectul EU4Environment implică guvernele, mediul academic și societatea civilă în elaborarea programelor de educație și a campaniilor de sensibilizare a publicului, care contribuie la raționalizarea și integrarea modurilor de viață durabile.

EU4Environment oferă asistență pentru reformarea, introducerea noilor instrumente de politici, precum și pentru modificările legislative în vederea sprijinirii transformării sectoarelor considerate prioritare pentru trecerea la o economie verde în țările partenere. De asemenea, acest program ajută la identificarea legăturilor cu reformele macroeconomice și la aplicarea experiențelor relevante din Uniunea Europeană.

Această activitate este realizată de UNEP.

Rezultate și știri

Citiți în continuare

Buletin informativ

Abonați-vă la buletinul nostru informativ lunar pentru a fi la curent cu ultimele știri, rapoarte și materiale analitice.

Abonați-vă