Pe scurt

Denumirea programului: Acțiunea „Uniunea Europeană pentru Mediu“ (EU4Environment)
Obiectiv: Oferirea de asistenţă celor șase țări partenere să-și păstreze capitalul lor natural și să sporească bunăstarea ecologică a oamenilor prin sprijinirea acțiunilor în domeniul mediului, prin demonstrarea și crearea de oportunități pentru o creștere mai ecologică și instituirea mecanismelor pentru o gestionare mai bună a riscurilor și a impactului asupra mediului.
Țări partenere: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina
Durata 2019-2022
Buget: Circa 20 milioane de euro (Contribuția UE: 19,5 milioane de euro)
Partenerii de implementare: OCDE, CEE-ONU, UNEP, ONUDI, Banca Mondială
Direcția generală: Comisia Europeană. EU4Environment este parte a Inițiativei UE.

Context

Programul EU4Environment a fost lansat în contextul unui elan politic important, legat de cea de-a 10-a aniversare a Parteneriatului Estic, care a înregistrat progrese bune în vederea realizării celor „20 de rezultate pentru 2020“ și a consolidat sprijinul UE pentru obiectivele de mediu după alegerile europene. De asemenea, lansarea acestuia a fost legată de mediul politic dinamic în țările Parteneriatului Estic, care a cuprins schimbări politice și instituționale importante în Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina în urma restructurării guvernelor și/sau a alegerilor parlamentare. Etapa de mobilizare și de inițiere a programului EU4Environment (ianuarie-octombrie 2019) a evidențiat că Acțiunea era foarte oportună, relevantă și extrem de necesară.

Prin reunirea actorilor economici și din domeniul mediului, EU4Environment ajută la realizarea modificărilor politice și legislative, transformând planificarea și investițiile în activități mai ecologice, stimulând preluarea tehnologiilor inovatoare, adoptând noi modele de afaceri și creând locuri de muncă ecologice. Acesta promovează o guvernanța mai bună în domeniul mediului, o gestionare îmbunătățită a ariilor protejate și pădurilor, precum și comerțul durabil. Domeniul de aplicare al Acțiunii a fost definit în cooperare cu toate țările partenere.

La baza Acțiunii stau realizări importante ale programelor de cooperare anterioare, precum „Ecologizarea economiilor din Vecinătatea Estică („EaP GREEN“), Asigurarea respectării legislației și guvernanță în domeniul forestier (FLEG), și Rețeaua „Emerald“, care au fost finalizate în 2017-2018. Acțiunea va asigura sinergii cu alte inițiative finanțate de UE (EU4Climate, EU4Business, EU4Energy, SIGMA), coordonarea cu Delegațiile Uniunii Europene și implicarea societății civile.

Scopul și structura

Acțiunea „Uniunea Europeană pentru Mediu“ (EU4Environment) este structurată în jurul a cinci domenii tematice/clustere de lucru, numite „Rezultate“:
  • Procesul decizional mai ecologic;
  • Economia circulară și noile oportunități de creștere;
  • Condițiile concurențiale echitabile în domeniul mediului;
  • Serviciile ecosistemice și mijloacele de subzistență;
  • Schimbul de cunoștințe și coordonarea la nivel regional.
Fiecare Rezultat conține un număr de realizări însoțite de activități specifice fiecărei țări și activități regionale, conform planurilor de lucru și Descrierii Acțiunii, care sunt documentele cheie de orientare ale Acțiunii.

Partenerii de implementare

Trei agenții ONU (CEE-ONU, UNEP și ONUDI) sunt organizații de implementare a Rezultatelor 1 și 2. OCDE este organizația de implementare a rezultatelor 3 și 5, iar Banca Mondială – a rezultatului 4. De asemenea, OCDE facilitează interacțiunea între parteneri și coordonează activitățile de comunicare și vizibilitate.

Părțile interesate

EU4Environment operează atât la nivel regional, cât și la nivel național. Acest program vizează în primul rând autoritățile guvernamentale ale țărilor Parteneriatului Estic, dar colaborează strâns și cu societatea civilă, cu mediul academic și cu sectorul privat. Principalii parteneri naționali și beneficiarii acestei Acțiuni sunt ministerele mediului și economiei din cele șase țări ale PE. În activitățile acesteia sunt implicate diferite ramuri guvernamentale, inclusiv ministerele finanțelor și energiei, agenții pentru achiziții publice, birouri naționale de statistică și alte ministere de resort.

Buletin informativ

Abonați-vă la buletinul nostru informativ lunar pentru a fi la curent cu ultimele știri, rapoarte și materiale analitice.

Abonați-vă