Descriere

Comunitățile joacă un rol important în gestionarea resurselor naturale. Bazându-se pe exemplele anterioare de monitorizare comunitară a exploatării ilegale a lemnului și pe acțiunile de sprijinire a conservării pădurilor și a utilizării durabile din partea comunităților rurale, EU4Environment oferă asistență tehnică pentru a sprijini acțiunile desfășurate de comunități în aceste domenii și pentru a intensifica producția și utilizarea de bunuri nelemnoase obținute din gestionarea durabilă a habitatelor naturale. De asemenea, acest program oferă comunităților consultanță cu privire la crearea de locuri de muncă în mediul rural și la diversificarea oportunităților economice și sprijină țările Parteneriatului Estic în stimularea dialogului între comunități în vederea reproducerii și extinderii rezultatelor.

Această activitate este realizată de Banca Mondială.

Rezultate și știri

Buletin informativ

Abonați-vă la buletinul nostru informativ lunar pentru a fi la curent cu ultimele știri, rapoarte și materiale analitice.

Abonați-vă