Descriere

În 2016, Azerbaidjan a lansat o foaie de parcurs strategică pentru dezvoltarea economiei naționale și a 11 sectoare-cheie, cu obiective pe termen mediu și lung pentru reforme și dezvoltare durabilă. Documentul de politici fundamental al Republicii Azerbaidjan „Azerbaidjan 2020: Perspectivă de viitor“ își propune să integreze preocupările legate de mediu în dezvoltarea economică, să minimizeze poluarea mediului și să îmbunătățească protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor naturale, utilizarea surselor de energie regenerabilă și asigurarea eficienței energetice.

EU4Environment ajută Azerbaidjan să elaboreze strategii de investiții ecologice, să definitiveze legislația privind evaluarea strategică de mediu (ESM) și evaluarea impactului asupra mediului (EIM), să reformeze regimurile de reglementare, să promoveze asigurarea conformității, să consolideze dialogurile de politici privind finanțarea și investițiile verzi, să sprijine gestionarea cheltuielilor publice de mediu, să evalueze și să consolideze capacitatea administrativă și să elaboreze indicatorii creșterii verzi (ICV).

Citiți în continuare

Vezi mai mult

Buletin informativ

Abonați-vă la buletinul nostru informativ lunar pentru a fi la curent cu ultimele știri, rapoarte și materiale analitice.

Abonați-vă