Descriere

Biodiversitatea este un activ natural care trebuie conservat, iar conservarea acestuia are la bază, printre altele, protecția habitatelor naturale. Rețeaua Emerald, o rețea de arii protejate axată pe asigurarea supraviețuirii speciilor și habitatelor pe termen lung, a fost înființată în acest scop în cadrul Convenției de la Berna.

EU4Environment sprijină țările Parteneriatului Estic în procesul elaborării proiectelor planurilor de acțiuni pentru siturile selectate în scopul de a avansa crearea Rețelei Emerald și în gestionarea siturilor existente, în promovarea colaborării regionale și a schimbului de date cu statele membre ale UE, precum și în comunicarea și sensibilizarea cu privire la Rețeaua Emerald în țările Parteneriatului Estic.

Această activitate este realizată de Banca Mondială.

Rezultate și știri

Citiți în continuare

Buletin informativ

Keep up to date with our latest news, reports and analysis by subscribing to our monthly newsletter.

Abonați-vă