Təsviri

Biomüxtəliflik, qorunması lazım olan təbii sərvətdir və onun qorunması digərləri ilə yanaşı təbii yaşayış məskənlərinin qorunmasına əsaslanır. Məhz bu məqsədlə Bern Konvensiyasına uyğun olaraq növlərin və yaşayış məskənlərinin uzunmüddətli mühafizəsi məqsədilə qorunan ərazilər şəbəkəsi olan Zümrüd Şəbəkəsi yaradılmışdır.

Aİ Ətraf Mühit Naminə, Şərqi Tərəfdaşlıq ölkələrinə Zümrüd Şəbəkəsinin yaradılmasını inkişaf etdirmək üçün seçilmiş sahələrə dair tədbirlər planı layihəsinin hazırlanmasında, və mövcud sahələrin idarə etməsində, eləcə də regional əməkdaşlığın inkişafına və Aİ-nin üzv dövlətləri ilə məlumat mübadiləsinə, habelə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri arasında  kommunikasiya və malik olduqları Zümrüd Şəbəkəsi barədə məlumatlılığın artırılmasına dəstək göstərir.

Bu iş Dünya Bankı tərəfindən həyata keçirilir.

Xəbərlər

Əlavə materiallar

Xəbərlər bülleteni

Keep up to date with our latest news, reports and analysis by subscribing to our monthly newsletter.

Abunə olun