Təsviri

Dövlət qurumları müxtəlif məqsəd və maraqların uyğunlaşdırılmasında və siyasətin həyata keçirilməsinin dəstəklənməsində olduqca vacib rol oynayırlar. Ekologiya Nazirlikləri altı tərəfdaş ölkənin hamısında ətraf mühitin mühafizəsi fəaliyyətinin əsas iştirakçısı olmuşlar, lakin onların resurslarla təminatı qeyri-kafi olmuş və yüksək kadr dəyişikliyinə və tez-tez struktur dəyişikliyinə məruz qalmışlar. Aİ Ətraf Mühit Naminə, bütün ŞT ölkələrində ətraf mühit üzrə bütün dövlət qurumlarını davamlı və xüsusi ekspert dəstəyi və potensialın gücləndirilməsi ilə təmin edir. Bu dəstək İqtisadiyyat Nazirliklərinə də şamil edilir, çünki onların yaşıl iqtisadiyyatın inkişafında rəhbər rolu artır.

Bu iş İƏİT tərəfindən həyata keçirilir.

Xəbərlər

Xəbərlər bülleteni

Aylıq xəbərlər bülletenimizə abunə olmaqla ən son xəbərlərimiz, hesabatlarımız və təhlillərimiz barədə məlumatlı olun.

Abunə olun