Təsviri

Yaşıl inkişafı təşviq etmək üçün hazırlanmış siyasətlərə əməl etmək istəyən hökumətlər, məlumatlılığı artıran, irəliləyişi ölçən və potensial imkanları və riskləri müəyyənləşdirən göstəricilərə ehtiyac duyurlar. Bu sahədəki işlər icra göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsini və sistemli məlumat toplama və işləmə mexanizmlərinin qurulmasını asanlaşdıracaqdır. Yaşıl İnkişaf Göstəricilərindən istifadə edən milli hesabatların hazırlanması, yaşıl inkişafla bağlı siyasi müzakirələrin təbliğ edilməsinə və irəliləyişin qiymətləndirilməsinə, həmkarların rəylərinin nəzərdən keçirilməsinə və müqayisəli təhlilin aparılması mexanizminə imkan verəcəkdir.

Bu iş İƏİT tərəfindən həyata keçirilir.

Xəbərlər

Əlavə materiallar

Xəbərlər bülleteni

Aylıq xəbərlər bülletenimizə abunə olmaqla ən son xəbərlərimiz, hesabatlarımız və təhlillərimiz barədə məlumatlı olun.

Abunə olun