Նկարագրություն

Կանաչ աճի խթանման քաղաքականություններ վարող կառավարությունները պետք է ապահովեն իրազեկության մակարդակի բարձրացման, արդյունավետության գնահատման, հնարավորությունների և ռիսկերի բացահայտման ցուցանիշների առկայությունը: Այս բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները կնպաստեն արդյունավետության ցուցանիշների և տվյալների հավաքման ու մշակման համակարգային մեխանիզմների սահմանմանը: Կանաչ աճի ցուցանիշների վերաբերյալ ազգային զեկույցների պատրաստումը կխթանի կանաչ աճի վերաբերյալ քաղաքական քննարկումները և հնարավորություն կտա իրականացնելու արդյունավետության գնահատում, ոլորտի մասնագետների կողմից համատեղ վերլուծություն, հենանիշային մեխանիզմի կիրառում:

Աշխատանքներն իրականացվում են ՏՀԶԿ-ի կողմից:

Արդյունքներ և լուրեր

Լրացուցիչ ընթերցանություն

Տեղեկագիր

Շարունակեք տեղեկանալ վերջին նորություններին, զեկույցներին, վերլուծություններին` բաժանորդագրվելով մեր ամսական տեղեկագրին:

Բաժանորդագրվել