Launch of web platform on Green Growth Indicators in the Republic of Moldova

A digital platform to monitor the progress of the Republic of Moldova towards a green economy, based on green growth indicators, was developed and officially presented to the public. This is the first kind of web portal in the Eastern Partnership region.

This platform will help the Moldovan government:

·       Track progress towards a green economy

·       Inform the decision-making

·       Demonstrate accountability

·       Raise public awareness of the links between economic growth and the environment

·       Compare progress between countries.

The platform is available in Romanian and English languages on the website of the Ministry of Environment.

Published on 08/03/2022

Տեղեկագիր

Շարունակեք տեղեկանալ վերջին նորություններին, զեկույցներին, վերլուծություններին` բաժանորդագրվելով մեր ամսական տեղեկագրին:

Բաժանորդագրվել