Նկարագրություն

«ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագիրն օժանդակում է թափոնների կառավարման համապարփակ և կայուն քաղաքականությունների, քաղաքականության գործիքների մշակմանը: Խորհրդակցելով տարածաշրջանային գերատեսչությունների, արդյունաբերական ընկերակցությունների և քաղաքացիական հասարակության հետ` «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագիրը խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցում թափոնների կառավարման ազգային միջոցառումների ծրագրերի և Արտադրողի պատասխանատվության ընդլայնման (ԱՊԸ) սխեմաների մշակման համար:

Աշխատանքներն իրականացվում են ՄԱԿ ՇՄԾ-ի կողմից:

Արդյունքներ և լուրեր

Տեղեկագիր

Keep up to date with our latest news, reports and analysis by subscribing to our monthly newsletter.

Բաժանորդագրվել