აღწერა

„ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის“ ( EU4Environment)  პროგრამა ხელს უწყობს ნარჩენების მართვის ყოვლისმომცველი, მდგრადი პოლიტიკის და პოლიტიკის ინსტრუმენტების ჩამოყალიბებას.  ადგილობრივ ხელისუფლებებთან, მეწარმეთა ასოციაციებთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან კონსულტაციის გზით, ეს პროგრამა ტექნიკურ დახმარებას გაუწევს ბენეფიციარ სახლემწიფოებს ნარჩენების მართვის ერვოვნული სამოქმედო გეგმების შემუშავებაში და მწარმოებელთა გაფართოებული პასუხისმგებლობის (EPR)  სისტემების ჩამოყალიბებაშიკი.

ღონისძიებები ხორციელდება გაერო-ს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEP) მიერ.

ახალი ამბები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ