აღწერა

ეკო-ინოვაცია ბიზნესს მიდგომაა, რომელიც ეხმარება კომპანიებს შეამცირონ დანახარჯები, გადაამუშაონ მოხმარებული ნედლეული და მოახდინონ ნარჩენების მინიმალიზაცია, ასევე გაზარდონ წარმოებული პროდუქცის და/ან მიწოდებული სერვისების სასიცოცხლო ციკლი. „ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის“ პროგრამა ეხმარება პარტნიორი ქვეყნების მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს შეაფასონ საკუთარი ეკო-ინოვაციური პოტენციალი წარმოების მთელ ღირებულებით ჯაჭვიში,  , ასევე, შეიმუშაონ ინოვაციური, მომავალზე ორიენტირებული სტატეგია, გააუმჯობესონ გარემოსდაცვითი საქმოანობა, გააძლიერონ საკუთარი პოზიციები ბაზარზე და გახდნენ უფრო კონკურენტუნარიანები.

ღონისძიებები ხორციელდება გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის  (UNEP)  მიერ.

დამატებით წასაკითხი მასალა

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ