აღწერა

კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა გულისხმობს ქვეყნების მიერ გატარებული ღონისძიებების სისტემას, რომლის მიზანია გარემოსდაცვითი რეგულაციების დაცვა, მათი წახალისება, მონიტორინგი და აღსრულების უზრუნველყოფა.  „ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის“ პროგრამა ეხმარება ბენეფიციარებს გააძლიერონ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის სისტემა, ინსტრუმენტები და მეთოდები. ეს პროექტი ბენეფიციარებს აგრეთვე ეხმარება უკვე არსებული კანონმდებლობასთან შესაბამისობის სისტემის გაუმჯობესებაში და შესაძლებლობების გაზრდის ღონისძიებების ჩატარებაში.

დამატებით წასაკითხი მასალა

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ