პუბლიკაციები

Environmental liability provisions in Armenia: Damage prevention and assessment

The EU Environmental Liability Directive (ELD) is the main law governing environmental liability of polluters in the EU countries.

As foreseen by the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement, Armenia is considering options for approximating its legislation with the ELD.

This report assesses Armenia’s legislation and methodologies relating to environmental liability and provides recommendations on how they could be improved to align with the requirements of the ELD. The report also proposes the ways to implement the polluter-pays principle comprised therein, specifically as regards prevention and assessment of environmental damage.

Read the report: English | Armenian.

Published on 25/01/2024 inპუბლიკაციები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ