ჩვენი საქმიანობა ქვეყნების მიხედვით

“ევროკავშირი გარემოს დაცვისთვის“ ( EU4Environment) პროგრამა მიზნად ისახავს უფრო მწვანე გახადოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვსი ქვეყნის ეკონომიკა:

რას ვსაქმიანობთ

The EU-funded “EU4Environment” Programme, launched in 2019, helps six Eastern Partnership (EaP) countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine, preserve their natural capital and increase people’s environmental well-being. It supports environment-related actions, demonstrating and unlocking opportunities for greener growth, and setting mechanisms to better manage environmental risks and impacts.

OECD EU4ENVIRONEMENT

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

განოიწერეთ