Ölkələr üzrə işimiz

The “European Union for Environment” (EU4Environment) Programme aims at greening economies in six Eastern Partnership countries :

Fəaliyyətimiz

2019-cu ildə başladılan və Aİ-nin maliyyələşdirdiyi “EU4Environment” proqramı Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova Respublikası və Ukrayna kimi altı Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) ölkəsinə təbii sərvətlərinin qorunmasında və əhalinin ekoloji rifahının yaxşılaşdırılmasında köməklik edir. O, hərtərəfli yaşıl inkişaf imkanlarını nümayiş etdirməklə və onlara rəvac verməklə, və ekoloji risk və təsirlərin daha yaxşı idarə olunması üçün mexanizmləri yaratmaqla ətraf mühitlə bağlı tədbirləri dəstəkləyir.

OECD EU4ENVIRONEMENT

Xəbərlər bülleteni

Keep up to date with our latest news, reports and analysis by subscribing to our monthly newsletter.

Abunə olun