Մեր աշխատանքները` ըստ երկրների

The “European Union for Environment” (EU4Environment) Programme aims at greening economies in six Eastern Partnership countries :

Մեր գործունեությունը

ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագիրը, որը մեկնարկեց 2019թ.-ին, օգնում է Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) վեց երկրներին` Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուսիա, Վրաստան, Մոլդովայի Հանրապետություն, Ուկրաինա, պահպանել իրենց բնական կապիտալը և բարձրացնել մարդկանց բնապահպանական բարեկեցության մակարդակը: Ծրագիրն օժանդակում է շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված գործողություններին` կանաչ աճի հնարավորությունների ցուցադրման ու բացահայտման, բնապահպանական ռիսկերի և ազդեցությունների կառավարման արդյունավետ մեխանիզմների սահմանման միջոցով:

OECD EU4ENVIRONEMENT

Տեղեկագիր

Keep up to date with our latest news, reports and analysis by subscribing to our monthly newsletter.

Բաժանորդագրվել