Նկարագրություն

Պետական մարմինները կարևոր դեր են խաղում նպատակների, շահերի համաձայնեցման և քաղաքականությունների խթանման գործում: Բոլոր վեց գործընկեր երկրներում բնապահպանական գործողությունների գլխավոր դերակատարը շրջակա միջավայրի նախարարություններն են, որոնք, սակայն, չունեն բավարար ռեսուրսներ և անընդհատ ենթարկվում են կադրային ու կառուցվածքային փոփոխությունների: «ԵՄ-ն հանուն շրջակա միջավայրի» ծրագիրն աջակցում է բոլոր ԱլԳ երկրների շրջակա միջավայրի պահպանության պետական մարմիններին` ընթացիկ և թիրախային փորձագիտական խորհրդատվությունների և կարողությունների զարգացման միջոցով: Ծրագրի աջակցությունը տարածվում է նաև էկոնոմիկայի նախարարությունների վրա, քանի որ գնալով ավելի է կարևորվում նրանց դերը կանաչ տնտեսության զարգացման գործընթացում:

Աշխատանքներն իրականացվում են ՏՀԶԿ-ի կողմից:

Արդյունքներ և լուրեր

Տեղեկագիր

Շարունակեք տեղեկանալ վերջին նորություններին, զեկույցներին, վերլուծություններին` բաժանորդագրվելով մեր ամսական տեղեկագրին:

Բաժանորդագրվել