ახალი ამბების წყაროები თარიღი სტატიის სათაური და აღწერა
MOLDPRES News agency
MOLDPRES News agency
Громадський Простір
Interpressnews (Georgia)
InfoMarket
Respublica News (Azerbaijan)
MOLDPRES News agency
Aravot - Armenian news
Radio Chișinău
EcoPresa Moldova

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

განოიწერეთ