Descriere

Programul EU4Environment oferă asistență țărilor Parteneriatului Estic în consolidarea sistemelor de evaluare a mediului în vederea prevenirii și atenuării daunelor aduse mediului și sănătății, generate de creșterea economică. În acest scop, această componenta a programului EU4Environment își propune să consolideze cadrele naționale de mediu în țările beneficiare pentru armonizarea completă cu cerințele internaționale, și anume Protocolul CEE-ONU privind evaluarea strategică de mediu, Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenția de la Espoo) și Directivele UE privind evaluarea strategică de mediu (ESM) și evaluarea impactului asupra mediului (EIM). De asemenea, acesta susține țările în crearea unor capacități corespunzătoare pentru aplicarea eficientă și sistematică a ESM și a EIM transfrontaliere.

Aceasta va contribui la îmbunătățirea guvernanței în domeniul mediului în țările beneficiare prin consolidarea procesului decizional mai informat, transparent, participativ și responsabil, îmbunătățirea cooperării intersectoriale, a participării publice și a consultării părților interesate. Aplicarea mai eficientă și mai sistematică a ESM și a EIM transfrontaliere va permite țărilor să prevină sau să atenueze impactul creșterii lor economice asupra mediului și sănătății, întrucât obiectivele economiei verzi, problemele de durabilitate și aspectele ce țin de schimbările climatice se integrează în planificarea strategică și teritorială, în dezvoltarea proiectelor și în procesele decizionale aferente. În sfârșit, va fi promovată cooperarea transfrontalieră și regională în evaluarea impactului dezvoltării economice și regionale asupra mediului.

Această activitate este realizată de UNECE.

Rezultate și știri

Citiți în continuare

Buletin informativ

Abonați-vă la buletinul nostru informativ lunar pentru a fi la curent cu ultimele știri, rapoarte și materiale analitice.

Abonați-vă