Descriere

În ultimul deceniu, în Republica Moldova (denumită în continuare „Moldova“) au fost înregistrate progrese în realizarea obiectivelor creșterii verzi. Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020” și alte documente strategice (Strategia de mediu pentru anii 2014-2023, Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii în perioada 2008-2015) integrează obiectivele din domeniul economiei verzi. În 2015 a fost lansat Programul național de promovare a economiei verzi pentru a ghida eforturile guvernamentale de ecologizare a dezvoltării economice.

Eforturile de ecologizare a economiei Moldovei au fost consolidate prin înființarea Grupului de lucru interministerial pentru dezvoltare durabilă și economie verde și prin elaborarea Foii de parcurs privind economia verde, în care au fost prezentate acțiuni pe termen scurt și mediu pentru perioada 2018-2020, precum și prin elaborarea Strategiei de mediu pentru perioada 2014-2023. Acordul de asociere și Acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA) au fost semnate cu UE în 2014 în vederea activării reformelor structurale și a armonizării legislației cu acquis-ul comunitar al UE.

EU4Environment ajută Moldova să elaboreze strategii de investiții ecologice, să definitiveze legislația privind evaluarea strategică de mediu (ESM) și evaluarea impactului asupra mediului (EIM), să implementeze eficientizarea resurselor și producerea mai pură (RECP) în activitățile ÎMM-urilor, să evalueze achizițiile publice durabile (APD) și etichetarea ecologică, să dezvolte o strategie de gestionare a deșeurilor, să contribuie la inovarea ecologică, să consolideze reglementările ecologice pentru întreprinderi și asigurarea conformității, să fortifice dialogurile politice privind finanțarea și investițiile verzi, să evalueze și să consolideze capacitatea administrativă și să elaboreze indicatorii creșterii verzi (ICV).

Citiți în continuare

Vezi mai mult

Buletin informativ

Abonați-vă la buletinul nostru informativ lunar pentru a fi la curent cu ultimele știri, rapoarte și materiale analitice.

Abonați-vă