Descriere

Guvernele au nevoie de asistență în evaluarea nevoilor de investiții în sectoare și intervenții ecologice specifice. Programul EU4Environment ajută țările partenere să identifice nevoile și oportunitățile de investiții ecologice, precum și sursele de finanțare publică și privată.

EU4Environment a lansat un nou proiect privind obligațiunile verzi. Obligațiunile verzi pot fi utilizate în vederea colectării resurselor suplimentare pentru tranziție către o economie rezistentă și cu emisii reduse de dioxid de carbon și devin o sursă importantă de finanțare pentru investiții verzi. Obligațiunile ecologice și cele aliniate la schimbările climatice sunt similare cu obligațiunile obișnuite, dar încasările lor sunt alocate în mod explicit pentru investiții verzi: surse de energie curate/regenerabile, eficiență energetică, reducerea poluării aerului, a apei și a solului, reciclarea și gestionarea deșeurilor și transportul nepoluant.

Lansat în cadrul programului EaP GREEN, EU4Environment va continua să sprijine reforma subvențiilor pentru energie. Activitatea este centrată pe actualizarea „Inventarului subvențiilor pentru energie în țările Parteneriatului Estic“ și pe includerea acestor țări în baza de date OCDE/AIE privind sprijinul guvernamental pentru combustibilii fosili; analiza mai aprofundată a reformării schemelor majore de subvenționare a combustibililor fosili în țările selectate și a impactului de mediu, fiscal și social al acestor reforme; elaborarea unei metodologii de raportare a cheltuielilor fiscale care va contribui la creșterea transparenței subvențiilor „ascunse“ pentru energie.

De asemenea, programul EU4Environment lucrează asupra ecologizării cheltuielilor publice. Acesta oferă asistență țărilor în utilizarea eficientă a resurselor publice în vederea atingerii obiectivelor naționale legate de mediu și de climă, în scopul creșterii bunăstării generale a cetățenilor săi. Sprijinul se concentrează pe sporirea capacităților autorităților publice în elaborarea și calcularea costurilor pentru programele de cheltuieli publice în domeniul ecologic incluse în cadrele naționale de cheltuieli pe termen mediu (CCTM). Astfel de programe sunt concepute în scopul de a concura pentru sprijinul public și de a valorifica fondurile pentru a intra pe o cale de dezvoltare mai ecologică și durabilă.

Cheltuielile publice sunt elementele esențiale ale eforturilor de creare a unor condiții concurențiale echitabile pentru obiectivele de mediu. În acest context, EU4Environment sprijină Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova în revizuirea și eficientizarea funcționării actuale a Fondului Ecologic Național și contribuie la îmbunătățirea gestionării acestuia.

Această activitate este realizată de UNEP și OCDE.

Rezultate și știri

Citiți în continuare

Buletin informativ

Abonați-vă la buletinul nostru informativ lunar pentru a fi la curent cu ultimele știri, rapoarte și materiale analitice.

Abonați-vă