Опис

Щоб запобігти шкоді довкіллю та здоров’ю людей в результаті економічного зростання, а також пом’якшити її наслідки, програма EU4Environment допомагає країнам Східного партнерства посилити їхні системи екологічної оцінки. Із цією метою цей компонент програми EU4Environment націлений на консолідацію національних екологічних мереж у країнах-бенефіцантах задля досягнення повної відповідності міжнародним вимогам, зокрема, Протоколу ЄЕК ООН про стратегічну екологічну оцінку, Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенції Espoo), а також Директивам ЄС про стратегічну екологічну оцінку (SEA) та про оцінку впливу на довкілля (EIA). Програма також надає підтримку країнам щодо побудови адекватної спроможності здійснювати ефективне й систематичне застосування SEA та транскордонної EIA.

Це сприятиме покращенню екологічного управління в країнах-бенефіціарах шляхом прийняття рішень, які є більш інформованими, прозорими, колегіальними й підзвітними. Також це сприятиме міжгалузевій співпраці, участі громадськості та консультаціям із зацікавленими сторонами. Більш ефективне та систематичне застосування SEA та транскордонної EIA дозволить країнам запобігати екологічному впливу та впливу на здоров’я людей їхнього економічного зростання, а також пом’якшувати наслідки цього впливу тією мірою, якою цілі «зеленої» економіки, питання сталого розвитку та аспекти зміни клімату стають частиною стратегічного й теріторіального планування, розробки проектів і пов’язаних процесів прийняття рішень. Зрештою розвиватиметься транскордонна й регіональна кооперація з питань оцінки впливу на довкілля економічного та регіонального розвитку.

Ця робота виконується ЄЕК ООН.

Новини

Додатковий матеріал для читання

Інформаційний бюлетень

Залишайтеся в курсі подій завдяки нашим останнім новинам, звітам і аналізу підписавшись на наш щомісячний інформаційний бюлетень.

Підписатися