Videos

How the Espoo Convention helps reducing transboundary environmental impacts?

This is a short introduction to transboundary Environmental Impact Assessment (EIA) as outlined in the Espoo Convention, one of the UNECE multilateral environmental agreements. The video presents transboundary EIA procedures and related benefits for countries. It was produced by UNECE within the framework of EU4Environment.

More information on our topic page.

Published on December 12, 2020 inVideos

Տեղեկագիր

Շարունակեք տեղեկանալ վերջին նորություններին, զեկույցներին, վերլուծություններին` բաժանորդագրվելով մեր ամսական տեղեկագրին:

Բաժանորդագրվել