ვიდეო

How the Espoo Convention helps reducing transboundary environmental impacts?

This is a short introduction to transboundary Environmental Impact Assessment (EIA) as outlined in the Espoo Convention, one of the UNECE multilateral environmental agreements. The video presents transboundary EIA procedures and related benefits for countries. It was produced by UNECE within the framework of EU4Environment.

More information on our topic page.

Published on 12/12/2020 inვიდეო

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ