ვიდეო

Circular Economy in Ukraine

Circular Economy can benefit your business.

At the company level, Circular Economy makes use of resources in an efficient way, reducing waste and negative environmental impact, while improving the company’s economic performance. Under this model, the potential of Ukraine can become tomorrow’s success story for the EU’s Eastern Partnership countries. 

Published on 30/11/2021 inვიდეო

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ