ბროშურები

Educational courses to scale up a green transition in the Eastern Partnership countries

Since 2019, EU4Environment has been raising awareness and building skills on green economy amongst governments, businesses, academia and the public in the Eastern Partnership (EaP) countries. A number of targeted trainings and regional knowledge sharing platforms were developed.

Read more from our leaflet.

Published on 05/06/2023 inბროშურები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ