ბროშურები

Fossil-fuel subsidies in the EU’s Eastern Partner countries

These Policy Highlights present an update of the estimates of government support provided in 2020 to consumers and producers of coal, oil (and related petroleum products), and natural gas, as well as electricity and heat generated from these fossil-fuels in the six countries of the EU’s Eastern Partner region.

Read the Policy Highlights.

Published on 21/02/2022 inბროშურები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ