პუბლიკაციები

Fossil-Fuel Subsidies in the EU’s Eastern Partner Countries

Fossil-fuel subsidies are still persistent in the Eastern Partner countries mostly targeting the residential sector and supporting natural gas consumption.
New report shows that reforms are crucial for the reduction of GHG emissions and climate change impacts. The report is available in English and Russian languages.

Published on 18/08/2021 inპუბლიკაციები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ