ვიდეო

Green growth indicators in the Eastern Partnership countries

Green growth indicators can measure progress, raise awareness and identify potential opportunities and risks for governments which pursue green transformation. EU4Environment continues supporting the Eastern Partnership countries to develop and improve the national set of green growth indicators. Learn more about our work: https://www.eu4environment.org/areas-of-work/green-growth-indicators/

Published on 07/06/2021 inვიდეო

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ