პუბლიკაციები

Access to Green Finance for SMEs in Georgia

Small and medium-sized enterprises (SMEs) play an important role in Georgia’s economy. SMEs provide more than 67% of employment and about 62% of gross value added. Although the environmental footprint of individual SMEs may be low, their aggregate impact in many respects exceeds that of large businesses.

Publication in English / Publication in Georgian

Published on 16/09/2020 inპუბლიკაციები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ