ბროშურები

RECP success stories in Ukraine

Eight Ukrainian companies that were part of the former EaP Green Programme have successfully implemented the advised Resource Efficient and Cleaner Production options to improve their efficiency and cut down waste and pollution.

Read our successful stories:

Alitoni LLC (Ukrainian | English)

Kharkiv Forma (Ukrainian | English)

Rakhny LLC (Ukrainian | English)

SBK Ozera (Ukrainian | English)

Sonet LLC (Ukrainian | English)

Ukrstal Dnipro (Ukrainian | English)

Ukrstal Zhytomyr (Ukrainian | English)

Young Ukraine LTD (Ukrainian | English)

Published on 20/08/2021 inბროშურები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ