ბროშურები

Success stories of the Armenian SMEs using RECP methodology

Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) is the integrated and continuous application of preventive environmental strategies to processes, products, and services to increase efficiency and reduce risks to humans and the environment. RECP is all about producing with fewer resources
while minimizing environmental impacts and increasing overall productivity.

For Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), the RECP methodology is an effective instrument to lower production costs whilst improving the SMEs’ competitive advantage and applying environmentally friendly practices.

Find out our success stories from two enterprises: Elbat CJSC and Ararat-Chansin LLC.

Published on 22/04/2022 inბროშურები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ