ბროშურები

Sustainable lifestyle campaign in the Republic of Moldova

In September 2022, EU4Enviroment carried out a large-scale communications campaign in the Republic of Moldova on sustainable lifestyle with focus on waste management and sustainable mobility. This campaign raised awareness among Moldovan citizens on the importance of recycling, composting, tackling package waste, and walking, cycling, and using public transport.

Find out more in our leaflets on: sustainable living, waste reduction, and sustainable mobility.

More information can be found on this page: https://eu4moldova.eu/make-it-clean/.

Published on 29/09/2022 inბროშურები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ