ვიდეო

Sustainable Public Procurement in the Eastern Partnership countries

Sustainable public procurement (SPP) holds tremendous potential for transforming markets by promoting the purchasing and production of more sustainable products and services. This video aims to present benefits of the SPP concept and approaches for national and municipal government officials, business, and civil society as well as to the society. Learn more about our work in the Eastern Partnership countries: https://www.eu4environment.org/areas-of-work/green-products-and-public-procurement/

Published on 07/06/2021 inვიდეო

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ