ბროშურები

The environmental compliance assurance system in Armenia: Current situation and recommendations

This report takes stock of the state of the environmental compliance assurance system in Armenia, including its legal and institutional framework, monitoring, enforcement and compliance promotion activities. Based on this assessment, it identifies gaps and provides recommendations for improvement.

The report is available in English and Armenian languages.

Published on 09/03/2022 inბროშურები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ