ბროშურები

Towards a green economy in the Eastern Partner countries with EU4Environment: Mid-term achievements 

Since EU4Environment launch in 2019, an important progress has been done in modernising environmental policies and legislation, aligning them with the EU framework, promoting resource efficient and cleaner production in enterprises and mobilising financial resources for reducing environmental risks and impacts.

Read our brochure.

Published on 28/10/2021 inბროშურები

მაცნე

ჩვენი ყოველთვიური მაცნეს გამოწერის გზით, ინფორმირებული იქნებით უახლოესი ამბების, ანგარიშების და ანალიტიკური მასალების შესახებ.

გამოიწერეთ